strona główna  |   wyszukiwarka zaawansowana  |   wyszukiwarka ogólna 

     oferta

     galeria

     nowości

     poradnik

     o marce

     o nas

     cennik

     kontakt

Importer:
Komo Sp. z o.o.
ul. Bartycka 24/26
hala 3B, I piętro
lok. 223

00-716 Warszawa

tel. (022) 828-68-19
fax (022) 828-84-62

zapraszamy do sklepu internetowego Laudel


Nowoœci Laudel

Jeśli zawsze chcesz
wiedzieć o nowościach
wpisz swój e-mail

Poleć nas!
Wpisz e-mail 
znajomego:

Wpisz swój e-mail:

Sprawdz gdzie można
kupić nasze produkty!Poradnik

Kominki Laudel » Poradnik » Poradnik cz. 2

2. Informacje dla instalatora


2.1 Montaż obudowy - wymagania

Uwaga:
Nie wolno w żaden sposób modyfikować urządzenia.

Przed zamontowaniem obudowy należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie drzwiczek, systemu podnoszenia, regulatora ciągu.  

Okap
Jeśli ma być wykonany np. z płyty gipsowej, musi być odpowiednio zaizolowany cieplnie od wewnątrz (np. wełna mineralna z warstwą folii aluminiowej). Temperatura zewnętrzna obudowy nie powinna przekraczać 50oC.

Ciepło odbierane od korpusu jest dostarczane do pomieszczania kratką nawiewną.
Górna kratka - wylotu gorącego powietrza ( przekrój min 10 dm2, np. 20 x 50 cm) powinna być usytuowana jak najwyżej, ale z zachowaniem odstępu minimum 30 cm od sufitu.

Instalowane kratki muszą mieć zawsze otwarty przekrój - nie stosować kratek zamykanych.

Zamkniętą przestrzeń miedzy sufitem a deflektorem kominka, która chroni sufit przed nagrzewaniem, należy wentylować dwiema kratkami wentylacyjnymi.
Deflektor należy pochylić pod kątem, co ułatwi wypływ gorącego powietrza do pomieszczenia.
W okapie obudowy, (jeśli brak dostępu poprzez demontowalne kratki) należy zainstalować klapę rewizyjną niezbędną do kontroli przyłącza kominowego, ewentualnego jego demontażu.

Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza odbierającego ciepło od korpusu wkładu.
Wlot ogrzewanego powietrza od spodu wkładu powinien mieć powierzchnię minimum 10 dm2 (otwór np. 20 x 50 cm).

Pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy fasadą drzwiczek a obudową kominka.
Powietrze musi opływać swobodnie wkład, pomiędzy wkładem a izolacją obudowy należy zachować odległość ok. 8 cm (wolna powierzchnia minimum 10 dm2).  

Uwaga:
Wentylacja wkładu ma zasadniczy wpływ na szybkość ogrzania pomieszczenia, na poprawne funkcjonowanie urządzenia i jego trwałość.
Przy nie zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wkładu - tzn. niespełnieniu wymogów montażu - może dojść do przegrzania korpusu i jego uszkodzenia.  

Przy sprężynowym systemie podnoszenia drzwiczek należy dodatkowo zwiększyć wentylację obudowy - wysoka temperatura ma wpływ na pracę sprężyn.
Należy zapewnić dostęp do ich regulacji lub wymiany bez demontażu obudowy kominka.

Obudowa blaszana wkładu przy dystrybucji ciepła
Przy montażu systemu rozprowadzania ciepła po budynku, stosując obudowę blaszaną należy zainstalować wentylator wspomagający obieg powietrza.
Powietrze może grawitacyjnie dostarczyć ciepło do ok 3 m.
Przy dłuższych odległościach powietrze nie przejdzie przewodami, a blaszana obudowa uniemożliwi chłodzenie korpusu - emisja ciepła przez szybę nie wystarczy do jego chłodzenia. Nie otrzymamy wtedy odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, a dokładając jeszcze większe ilości drewna spowodujemy przegrzanie wkładu.


2.2 Przewód przyłączeniowy

Wylot urządzenia można podłączyć bezpośrednio do komina - jeśli jest on odporny na temperaturę 500oC.
Jeśli nie, należy podłączyć za pomocą przewodu (posiadającego odpowiedni atest) o średnicy odpowiadającej wylotowi urządzenia.

Rura powinna nachodzić na króciec wylotu urządzenia na minimum 40 mm.

Zabronione jest podłączanie przewodu do komina pod kątem 90o. Tworzy się wtedy w przyłączu półka, na której zbiera się sadza, która może ulec zapłonowi i spowodować pożar.
Dopuszczalny kąt pomiędzy pionem a przyłączem nie powinien przekraczać 45o.  

Uwaga:
Należy pamiętać o umożliwieniu łatwego usuwania sadzy podczas czyszczenia komina - brak odpowiedniego pochylenia przewodu przyłączeniowego uniemożliwi ewakuację sadzy podczas jego czyszczenia.  


2.3 Usytuowanie i otoczenie

Urządzenie powinno być usytuowane w centralnym pomieszczeniu mieszkania (np.salonie), aby ułatwić rozprowadzenie ciepła w nim i sąsiednich pomieszczeniach.
Zainstalować je należy plecami do muru w pobliżu przewodu kominowego.  

�ciany, podłoga, sufit muszą być wykonane z materiałów niepalnych i wytrzymałych na wysoką temperaturę.

Temperatura nagrzanych powierzchni przegród nie powinna przekraczać 50 oC, izolację należy wykonać z materiałów niepalnych (klasy M0).

Z powodu znacznego ciężaru urządzenia należy sprawdzić czy podstawa pozwala na przenoszenia takiego obciążenia, jeśli nie to należy ją zaadaptować za pomocą płyty rozkładającej obciążenie na większą powierzchnię.


2.4 Przewód kominowy

Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia do tego samego przewodu kominowego.

Stan istniejącego przewodu - jego przydatność, szczelność, zgodność z wymaganiami, musi skontrolować kominiarz.

Przewód kominowy powinien mieć wysokość minimalną 4,5 m, przekrój 4 dm2 ( np. 20x20 cm) dla urządzeń gdzie średnica wylotu jest mniejsza lub równa 200 mm oraz 6,25 dm2 ( np. 25x25 cm) dla wyższych średnic wylotu.
Przekrój powinien być stały na całej wysokości a ścianki gładkie i beż zwężeń, powinien jak najbardziej prosty, z nie więcej niż dwoma zagięciami o kącie z pionem nie większym niż 20o.  

Nowy przewód kominowy należy wykonać z materiałów posiadających atest budowlany.
Jeśli przewód nie odpowiada wymaganiom, a ekspertyza to dopuszcza, należy go wyposażyć we wkład rurowy z zachowaniem obowiązujących procedur. Prace należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Zbyt duży przekrój przewodu kominowego stanowi zbyt dużą przestrzeń do ogrzania, a także stratę ciągu, spowoduje to zakłócenia w pracy wkładu. W celu ich uniknięcia zalecamy rurowanie przewodu na całej jego długości.

Przewód kominowy musi być zaizolowany cieplnie, aby uniknąć kondensacji pary wodnej na jego ściankach.
Kondensat może przy starym przewodzie kominowym przesiąknąć przez ścianę, powodując wykwity na jej powierzchni, ilość kondensatu zależy od wilgotności drewna.

Komin nie może opierać się na urządzeniu.

Wylot dachowy komina
Wylot dachowy komina musi odpowiadać wymaganiom prawa budowlanego i spełniać następujące zalecenia:
- wystawać przynajmniej 40 cm ponad kalenicę dachu, jeśli jest to budynek odosobniony oraz
- 40 cm ponad kalenicę budynku sąsiedniego lub np. drzew, gdy odległość jest mniejsza niż 8 m.

W przypadku dachu płaskiego o pochyleniu mniejszym niż 15o wylot komina powinien być umieszczony przynajmniej na wysokości 1,20 m.

Należy zawsze przewidzieć możliwość czyszczenia mechanicznego oraz sposób ewakuacji sadzy - polskie prawo zobowiązuje do 4 krotnego czyszczenia komina w roku przy użytkowaniu paliw stałych.

« powrótNasz obszar działania: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.