strona główna  |   wyszukiwarka zaawansowana  |   wyszukiwarka ogólna 

     oferta

     galeria

     nowości

     poradnik

     o marce

     o nas

     cennik

     kontakt

Importer:
Komo Sp. z o.o.
ul. Bartycka 24/26
hala 3B, I piętro
lok. 223

00-716 Warszawa

tel. (022) 828-68-19
fax (022) 828-84-62

zapraszamy do sklepu internetowego Laudel


Nowoœci Laudel

Jeśli zawsze chcesz
wiedzieć o nowościach
wpisz swój e-mail

Poleć nas!
Wpisz e-mail 
znajomego:

Wpisz swój e-mail:

Sprawdz gdzie można
kupić nasze produkty!Poradnik

Kominki Laudel » Poradnik » Poradnik cz. 3

3. Obowiązujące przepisy

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. 2002 Nr 75) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciw pożarowej. (Dz. U. 2002 Nr 147).
 • Ustawa z dnia 27 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 2003 Nr 52).
 • Polska Norma PN-EN 13229:2003 marzec 2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane. (Dz. U. 2003 Nr 207).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku. ( Dz. U. 2004 Nr 109) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Dz. U 2004 Nr 93).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2004 Nr 92).
 • Polskie Normy dotyczące kominów.
 • inne.


Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

 • o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
 • spełniających wymagania dotyczące wentylacji,
 • posiadających właściwe przewody kominowe,
 • w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
  • co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
  • zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.


Uwaga:
Montaż wkładu kominkowego lub kasety musi być zgodny w wymogami polskiego prawa budowlanego oraz lokalnymi przepisami, musi być wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji i zgodnie z zasadami sztuki, musi on być wykonany przez wykwalifikowany personel firmy montażowej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za całość instalacji.

« powrótNasz obszar działania: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.