strona główna  |   wyszukiwarka zaawansowana  |   wyszukiwarka ogólna 

     oferta

     galeria

     nowości

     poradnik

     o marce

     o nas

     cennik

     kontakt

Importer:
Komo Sp. z o.o.
ul. Bartycka 24/26
hala 3B, I piętro
lok. 223

00-716 Warszawa

tel. (022) 828-68-19
fax (022) 828-84-62

zapraszamy do sklepu internetowego Laudel


Nowoœci Laudel

Jeśli zawsze chcesz
wiedzieć o nowościach
wpisz swój e-mail

Poleć nas!
Wpisz e-mail 
znajomego:

Wpisz swój e-mail:

Sprawdz gdzie można
kupić nasze produkty!Poradnik

Kominki Laudel » Poradnik » Poradnik cz. 1


1.1 Charakterystyka urządzeń

Są to urządzenia stałopalne spełniające wymogi europejskiej normy PN-EN 13229.

Urządzenia wykonane są z żeliwa, materiału doskonale magazynującego i długo oddającego ciepło, od lat sprawdzonego w ogrzewnictwie. Korpus wykonany jest z odlewanych elementów żeliwnych, połączonych wzajemnie za pomocą połączenia kielichowego, uszczelnionego masą żaroodporną. Całość skręcona jest śrubami z nakrętkami umieszczonymi po zewnętrznej jego stronie.
Wszystkie elementy żaroodporne służące uszczelnieniu: masa, sznur, podkładki nie zawierają azbestu.
Przeszklenie drzwiczek wykonane jest z szyby witroceramicznej odpornej na temperaturę 750O C. Szyba ta nie rozszerza się pod wpływem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia mogą nastąpić tylko w przypadku uderzenia mechanicznego.
Urządzenia wyposażone są w popielnik, na którego fasadzie umieszczona jest regulacja dopływu powietrza do spalania.
Wszystkie części stykające się bezpośrednio z ogniem (ruszt, tylna ściana, deflektor, osłona szyby) są łatwo demontowalne. W razie zużycia można je łatwo zastąpić oryginalnymi elementami dostępnymi w naszym serwisie.

Sprawność i moc grzewcza
Dzięki odpowiedniej konstrukcji naszych urządzeń ich nominalne moce grzewcze należą do najwyższych na rynku. Moce cieplne od 10 do 18 kW dla wkładów kominkowych i kaset z turbinami; 20 kW dla wkładu z płaszczem wodnym; 6 do 15 kW dla pieców wolnostojące pozwalają ogrzać pomieszczenia nawet o znacznych powierzchniach.
Wysoka sprawność oferowanych urządzeń to duże oszczędności w zużyciu drewna - jego składowaniu, wnoszeniu i usuwaniu popiołu w stosunku do tradycyjnych otwartychpalenisk.
Najbardziej wydajne urządzenia osiągają sprawność powyżej 70%.

Wkład kominkowy zamknięty działa w dwóch obiegach powietrza:
OBIEG PIERWSZY to powietrze zasilające w tlen pomieszczenie i proces spalania, wychodzące jako spaliny kominem. Powietrze to wchodzi z zewnątrz budynku poprzez szczeliny okien lub czerpnię zamontowaną w pobliżu kominka. Następnie dostaje się do paleniska regulowanymi szczelinami na popielniku przechodząc przez ruszt, dodatkowo dostaje się też do paleniska przez wąską szczelinę wokół szyby ( system czystej szyby)

OBIEG DRUGI to powietrze z pomieszczenia wchodzące nawiewem w dole kominka ( minimum 10 dm2) i szczelinami wokół fasady wkładu do wnętrza kominka, opływające gorący korpus wkładu (odległość ok. 8 cm miedzy korpusem a izolacją) i nagrzane wychodzące do pomieszczenia poprzez kratki dyfuzyjne ( minimum 10 dm2) umieszczone w górnej części obudowy kominka.

Duże kratki wlotowa i wylotowa i brak przeszkód na jego drodze przebiegu, zapewniają szybkość nagrzewania pomieszczenia a także trwałość ruchomych elementów żeliwnych.

Uwaga:
Żeliwny wkład kominkowy oddaje ok. 30% mocy cieplnej poprzez szybę, a resztę poprzez ożebrowany korpus, dlatego podstawowym warunkiem jego poprawnego funkcjonowania jest niezakłócony odbiór ciepła od korpusu poprzez obieg powietrza tj. zachowanie odpowiednich wielkości kratek i odległości wokół korpusu.


1.2 Rodzaje urządzeń

Wkład kominkowy
Wykonany jest z żeliwa, materiału doskonale magazynującego i długo oddającego ciepło.
Stosowany jest najczęściej do budowy nowego kominka z paleniskiem zamkniętym.
Zabudowany w kominku odbiera ciepło od płomienia i nagrzewa nim powietrze opływające jego mocno ożebrowany nagrzany korpus (konwekcja) oraz oddaje ciepło poprzez promieniowanie gorącej szyby.

Stosując wkład kominkowy osiągamy sprawność kominka powyżej 70%, w porównaniu do 15 -20 % przy kominku otwartym. Podnosi to 4 krotnie sprawność dając znaczne oszczędności drewna, jego magazynowania i usuwania popiołu.

Wysokie parametry urządzenia otrzymamy pod warunkiem prawidłowego montażu (wentylacji wkładu), odpowiedniego ciągu i spalania tylko suchego drewna twardych drzew liściastych.

Kaseta kominkowa
Posiada konstrukcję ułatwiającą sprawne zaadaptowanie istniejącego kominka otwartego na kominek z paleniskiem zamkniętym - często bez jego demontażu. Podnosi to zasadniczo parametry jego użytkowania, zwiększając również bezpieczeństwo.
Kaseta kominowa jest również wykorzystywana do budowy nowego kominka, gdzie jej system wentylatorów może zasilić w ciepło sąsiednie pomieszczenia.
(Uwaga: - wentylatory kasety nie zastąpią systemu rozprowadzenia ciepła po całym budynku).

Zbudowana podobnie jak wkład, posiada żeliwny korpus odbierający ciepło od płomienia i oddający do opływającego go powietrza, oraz przeszklone drzwi, przez które ciepło promieniuje do pomieszczenia.
Tu korpus zamknięty jest w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej i przepływ powietrza następuje w przestrzeni miedzy nim a obudową.

Powietrze zasysane jest dwoma wentylatorami w dolnej części fasady i już gorące wyrzucane jest szczelinami wywiewnymi w jej górnej części.

Urządzenie posiada elektroniczny układ zabezpieczający przed przegrzaniem, włączający samoczynnie wentylatory, gdy temperatura przekroczy 60o C.

Do funkcjonowania kasety kominkowej turbo konieczne jest zasilanie w prąd elektryczny.

Wkład z plaszczem wodnym
Kominek z płaszczem wodnym to niezwykle oszczędne rozwiązanie umożliwiające ogrzanie całego domu energią cieplną wytworzoną w procesie spalania drewna. Może on stanowić samodzielną instalację lub uzupełnienie centralnego ogrzewania. Urządzenie składa się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, pomiędzy którymi przepływa woda grzewcza. Izolacja ścianek umożliwia odzyskanie maksymalnej ilości ciepła i przekazanie go do instalacji centralnego ogrzewania, co z kolei pozwala na zmniejszenie mocy grzewczej tej instalacji. Zimna woda doprowadzana jest dołem wymiennika, a następnie podgrzewana w trakcie przepływu przez obszar objęty działaniem kotła. Gorąca woda przekazywana jest następnie do grzejników.

Piec wolnostojący
Piece wolnostojące są niezwykle proste i tanie w instalacji, a jednocześnie w zależności od mocy wybranego urządzenia, pozwalają ogrzać powierzchnie nawet do 150 m2. Wszystkie urządzenia spełniają normy i wymogi bezpieczeństwa określone w europejskiej normie EN 13240.


1.3 Wymogi bezpieczeństwa i eksploatacji

Bezpieczeństwo
Nie należy montować kominka w miejscu o dużym natężeniu ruchu domowników.

Materiały zapalne lub nieodporne na temperaturę można umieszczać w odległości minimum 1,5 m przed urządzeniem - dotyczy to również np. suszenia ubrań.

Nie dotykać gorącego urządzenia, zwrócić uwagę, aby w jego pobliżu nie znajdowały się dzieci.

Palenisko ma być zawsze zamknięte, oprócz czasu załadunku drewna i urządzeń przewidzianych do pracy z podniesionymi drzwiczkami.

Na wypadek pożaru przewidzieć piasek do zagaszenia ognia w palenisku ( zimą piasek może być zamarznięty lub zasypany śniegiem) a także znać numer telefonu do straży pożarnej.

W razie pożaru zamknąć dopływ powietrza do paleniska przez zamknięcie drzwiczek i dopływu powietrza na popielniku.

Należy pamiętać przy montowaniu obudowy o dobrej wentylacji okapu kominka, oraz zainstalować klapy rewizyjne do regulacji lub wymiany sprężyn.

Eksploatacja
Zabronione jest używanie paliw mineralnych twardych jak np. węgiel.
Nie wolno używać urządzenia do spalania śmieci, odpadów plastikowych, drewna impregnowanego, drewna zasolonego odzyskanego z plaż, drewna tropikalnego.

Nie przegrzewać urządzenia.

Nie wolno demontować elementów komory spalania ani modyfikować urządzenia.

Do otwarcia klamki użyć dostarczonego zaczepu, delikatnie obchodzić się z drzwiczkami.

Kaseta kominkowa turbo - nie używać urządzenia przy braku prądu lub awarii systemu wentylacyjnego.


1.4 Zalecane paliwa

Nasze urządzenia przeznaczone są wyłącznie do spalania drewna, zalecamy drewno twardych drzew liściastych jak dąb, grab, buk, jesion.
Należy używać tylko suchego drewna, o wilgotności mniejszej niż 20%, co odpowiada drewnu składowanemu przez dwa lata w miejscu zadaszonym i przewiewnym.

Drewno świeżo ścięte ma wilgotność ok. 50% - to znaczy, że ładunek 10kg drewna zawiera 5l wody - woda w nadmiarze spowoduje zjawisko kondensacji we wkładzie i przewodzie kominowym, co może spowodować problemy w użytkowaniu.

Drewno wilgotne pali się słabo, brudzi się szyba, ciepło jest tracone na odparowanie wody, wydziela się też dużo osadu w kominie - kreozotu - a kominek nie osiąga mocy nominalnej.

Ze względu na zbyt gwałtowne spalanie nie należy stosować drewna drzew iglastych, zawiera ono dużo żywicy, co powoduje szybkie zanieczyszczanie przewodu kominowego.


1.5 Szyba żaroodporna

Szyba wykonana jest z witroceramiki odpornej na temperaturę 750oC.

Nie rozszerza się pod wpływem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia mogą nastąpić tylko w przypadku uderzenia mechanicznego.

Wokół szyby zachowana jest szczelina powietrzna ok. 1,5 mm (system czystej szyby), poprzez którą powietrze dostaje się do wnętrza paleniska odpychając dym, co utrudnia osadzenie się cząstek sadzy na jej powierzchni.

W razie szybkiego brudzenia się szyby należy sprawdzić drożność szczeliny i stan przekładek żaroodpornych w miejscach mocowania do ramy.
Brudzenie się szyby spowodowane jest też używaniem wilgotnego drewna i brakiem odpowiedniego ciągu.

Do mycia szyby należy używać odpowiednich środków dostępnych w handlu - stosować się do instrukcji użytkowania.
Po myciu dokładnie oczyścić szybę z resztek płynu, gdyż wypalając się mogą one mocno przywrzeć do szyby.

Nie używać materiałów ściernych mogących uszkodzić szybę.

Uwaga: Szyba nie jest objęta gwarancją.


1.6 Popielnik

Należy pamiętać o codziennym opróżnianiu popielnika.

Popiół nie powinien wypełniać całkowicie popielnika aż do poziomu rusztu gdyż:
- ruszt nie może się chłodzić i nastąpi jego wykrzywienie lub pęknięcie
- pełny popielnik utrudnia dopływ powietrza i tlenu do spalania.

Popiół należy opróżniać do metalowego pojemnika, wyposażonego w szczelną pokrywę, ustawionego na niepalnej podłodze, z dala od materiałów palnych.


1.7 Konserwacja urządzenia

Po sezonie grzewczym należy wyczyścić wkład i sprawdzić stan i położenie ruchomych elementów paleniska, sznura uszczelniającego, drożność szczeliny wokół szyby, działanie regulatora ciągu.

Gdy uszczelka sznurowa się spłaszczy, należy wyregulować za pomocą śruby zaczepu klamki siłę docisku drzwiczek do fasady - a jeśli jest zbyt zużyta należy wymienić ją na nową ( pamiętać też o uszczelce na popielniku)

Aby wymienić szybę odkręca się śruby w punktach docisku, podczas jej montażu nie zapomnieć o podkładkach pod szybą i przekładkach w punktach docisku. Obchodzić się z nią delikatnie.

W razie konieczności wymiany żeliwnych części urządzenia należy użyć tylko naszych elementów.

Do ewentualnego odmalowania fasady można użyć farby żaroodpornej dostępnej w handlu w opakowaniach aerozolowych.

Raz na rok należy przeprowadzić kontrolę przewodu przyłączeniowego oraz systemu regulacyjnego.

Czyszczenie komina należy wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem. Przy używaniu paliw stałych ma to się odbyć mechanicznie 4 razy w roku. Kominiarz po każdej interwencji powinien pozostawić zaświadczenie o wykonaniu usługi.


1.8 Problemy użytkowania

X - ten znak zaleca wezwanie do interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
Objawy Prawdopodobna przyczyna   Postępowanie
Ogień się źle rozpala
Ogień nie utrzymuje się
Drewno za wilgotne   Używać drewna twardych drzew liściastych, składowanego przynajmniej 2 lata pod dachem
Polana są zbyt grube   Do rozpałki używać drobnych kawałków drewna. Do utrzymania ognia używać rozłupanych polan.
Drewno złej jakości   Używać drewna twardego wydzielającego dużo ciepła i dającego dużo żaru ( buk, dąb, jesion, klon, grab, itp.)
Brak dopływu powietrza z zewnątrz   Otworzyć dopływ powietrza na popielniku.
Otworzyć kratkę nawiewną (czerpnię)
Ciąg jest niewystarczający X Sprawdzić zgodność przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolację.
Sprawdzić czy komin nie jest przytkany, jeśli to konieczne wyczyścić mechanicznie przewód
Płomienie są zbyt duże, wypełniają całe palenisko
Nadmiar powierza zasilającego spalanie   Zamknąć częściowo lub całkowicie dopływ powietrza na fasadzie popielnika.
Ciąg jest zbyt duży X Sprawdzić czy szyber nie jest zablokowany
Zainstalować automatyczny regulator ciągu.
Drewno jest złej jakości   Nie używać do palenia małych kawałków drewna, odpadów stolarskich, gałęzi, chrustu, płyt wiórowych.
Wydzielanie się dymu przy rozpalaniu
Przewód kominowy jest zimny   Podgrzać przewód kominowy rozpalając w palenisku np. zmiętą gazetę.
W pomieszczeniu występuje podciśnienie   W pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną należy zainstalować obok kominka nawiew świeżego powietrza.
Wydzielanie się dymu do pomieszczenia podczas palenia
Ciąg niewystarczający X Sprawdzić zgodność przewodu kominowego z wymaganiami i jego izolację
Sprawdzić czy komin nie jest przytkany, jeśli to konieczne wyczyścić mechanicznie przewód.
Wiatr dostaje się do komina   Zamontować na wylocie komina urządzenie zabezpieczające przed cofaniem się dymu.
W pomieszczeniu występuje podciśnienie   W pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną należy uchylić okno na czas rozpalania aż do dobrego rozpalenia się ognia.
Zbyt małe ogrzewanie pomieszczenia
Drewno złej jakości   Używać tylko zalecane paliwo.
Zbyt mały odbiór ciepła od wkładu X Sprawdzić obieg powietrza wokół wkładu: wlot powietrza dołem oraz kratki wylotu górą � przekrój po minimum 10 dm2 (wymiary np. 50x20 cm)
Zapewnić obieg powietrza między pomieszczeniami
Szybkie brudzenie się szyby
Brak odpowiedniego ciągu X Sprawdzić zgodność instalacji kominowej z wymogami.
Brak nawiewu powietrza z zewnątrz   Zainstalować kratkę nawiewną (czerpnię z regulacją) przekrój min 4 dm2 ( np20x20 cm) w pobliżu kominka
Używanie wilgotnego lub nieodpowiedniego drewna   Stosować suche drewno twardych drzew liściastych, składowane przez 2 lata pod dachem.
Brak odpowiedniego nawiewu przez szczelinę   Sprawdzić stan żaroodpornych przekładek
Zwiększyć szczelinę pomiędzy szybą a ramą drzwiczek poprzez dodanie w punktach mocowania grubszej przekładki.
Przyspieszone zużywanie się ruchomych elementów żeliwnych
Ruszt zdeformowany.
Wentylacja wkładu jest niewystarczająca.
Brak wentylacji rusztu przez popielnik
  Sprawdzić obieg powietrza odbierającego ciepło od wkładu, powiększyć otwory i kratki wentylacyjne.
Sprawdzić czy układ obiegu nie jest przytkany np. przez zamknięte kratki, stosować kratki bez regulacji.
Wymienić ruszt na nowy, codziennie opróżniać popielnik.
Uszczelka sznurowa na drzwiczkach odkleja się
Używanie w nadmiarze agresywnego płynu do czyszczenia szyby   Używać tak płyn, aby nie ściekał po szybie lub czyścić środkiem w postaci pianki.
Skropliny, kondensacja w palenisku
Spalanie wilgotnego drewna przy częstym paleniu zredukowanym i zamkniętym szybrze.
Deszcz spływający kominem
X Używać tylko zalecane drewno
Uwaga. Drewno świeżo ścięte zawiera ok. 5 l wody na 10 kg drewna ( wilgotność ok. 50 %)

Zabezpieczyć odpowiednio wylot komina
Brak wywiewu gorącego powietrza w kasecie
Brak prądu
Uszkodzony wentylator lub układ sterujący
X Sprawdzić czy jest zasilanie. Nie wyciągać wtyczki - zawsze montować kabel bezpośrednio do gniazda podtynkowego. Nie palić przy braku prądu albo stosować zastępcze zasilanie.
Wymienić uszkodzony elementNasz obszar działania: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.